MEGOLDÓKULCS
 coaching   Budapest
"A holnapoknak minden kulcsa két  kezedben van"
Adatkezelés
Fejléc alcím szövege

Adatkezelési tájékoztató 

 Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Nyíry Tünde egyéni vállalkozó (1148 Budapest, Kalapács u.)

Nyilvántartási száma: 51654872

Telefonszám: +36204548496

Email: nyirytundecoach@gmail.com

 Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján történik az adatok kezelése.

A hozzájárulást Felhasználó a Megoldokulcs.hu honlap és az azon meghirdetett szolgáltatások használatával, valamint az online jelentkezéssel a Megoldokulcs.hu oldalon meghirdetett programok igénybevételéhez adja meg.

 Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a Felhasználó által a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével rendelkezésére bocsátott adatait kezeli. A kapcsolatfelvételi űrlapon a következő adatokat szükséges kötelezően megadni:

név/email cím.

Nem kötelezően:

telefonszám.

 Hírlevél

Az Adatkezelő nem küld hírlevelet, ilyen célból adatot nem gyűjt.

 Az adatkezelés célja

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megadott személyes adatok kezelésének célja a honlapon meghirdetett szolgáltatások igénybevétele esetén az ügyfelek azonosítása a kapcsolat felvételéhez.

 Adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megadott személyes adatok kezelésének időtartama az adat megadásának időpontjától a szolgáltatások igénybevételének befejezéséig tart. Ezután az adatok törlésre kerülnek.

Amennyiben a szolgáltatások igénybe vétele mégsem történik meg, az adatok a sikertelen kapcsolatfelvétel esetén is törlésre kerülnek.

 Adatok továbbítása

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 Jogorvoslat lehetősége

Személyes adattal kapcsolatos kérdésben segítséget kérhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól.

Telefonszám: 06 1 391 1400

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.